top of page

Přihláška na sportovní kroužek FitKid

Závazně přihlašuji svou dceru/syna do sportovního kroužku Fit Kid Akademie Rinosport z.s., určeného na rozvoj pohybové gramotnosti dětí, konaného:
arrow&v

Beru na vědomí, že sportovní kroužek bude probíhat 1x týdně v určeném čase pod vedením trenérů Akademie Rinosport z.s. dle vypracovaných programů na rozvoj pohybové gramotnosti, jejichž cílem je vytvoření základních pohybových návyků a zdatnosti přiměřené věku a schopnostem každého dítěte, s cílem na prožitek pohybu a spolupráci ve skupině, bez akcentu na maximální výkonnost. Současně je mi známo, že v rámci této činnosti není dítě u Akademie Rinosport pojištěno pro případ úrazu a ztráty osobních věcí.

Organizátor: Akademie Rinosport – pobočka PHA Praha, IČ: 083 61 495

Registrace: spolkový rejstřík, oddíl L , vložka 13145 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo: Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Zastoupený: PaedDr. Ladislavem Peterou, praha@rinosport.cz  , +420 777 650 528

Hlavní trenér: Karolína Peterová, fitkid@rinosport.cz , +420 728 537 040

Děkujeme za přihlášení! 

Zkontrolujte prosím Vaši emailovou schránku včetně spamu!

bottom of page