top of page

PaedDr. Ladislav Petera CSc.

„Spojení edukace a zábavy je jedna ze zásad rozvoje pohybové gramotnosti. Společně s trenéry FitKid preferujeme rozvoj základních pohybových dovedností hrou, pomocí nových metod kooperace a moderního vybavení programů Akademie Rinosport, které především přináší zábavu a prožitek při společné aktivitě“

Metodika Akademie Rinosport

Proč potřebujeme pohybovou gramotnost? 

Pohybovou gramotnost velmi zjednodušeně chápeme jako to, co člověk zvládá v oblasti pohybových aktivit a sportu. Čemu se za svůj život naučí a naučil a jak jednotlivé pohybové dovednosti využívá v běžném životě. Současně můžeme my, nebo instituce (stát) definovat, co by jedinec vzhledem ke svému věku měl vlastně znát a umět, tak jako obdobně třeba v matematice, češtině, angličtině, či jiných činnostech.

I.stupeň pohybové gramotnosti (základní)

Gymnastika a  Atletika jsou obecně považovány za základ všech sportů, jsou  tedy i nezbytnou součástí pohybové gramotnosti, pokud však dodržíme určité  zásady. Pro oba sporty ve škole tak platí 4F: zábava (Have Fun), zdatnost (Gain Fitness) pohybové základy (Acquire good Fundamentals) přátelství (Enjoy Healthy Friendship). Přrozeným základem pohybové gramotnosti je rovněž plavání, jako nezastupitelná dovednost prováděná v každém věku. Základy pohybové gramotnosti je třeba rozvíjet hlavně v období předškolního a školního věku ( do I.stupně ZŠ)

II.stupeň pohybové gramotnosti (navazující)

V této etapě rozvoje pohybové gramotnosti využíváme zejména  pohybové hry, základy individuálních sportů (lyžování, cyklistika, bruslení apod.) a sportovní disciplíny a sportovní hry přiměřené věku. (I. a II.stupeň ZŠ) 

III.stpupeň pohybové gramotnosti (rozšiřující)

Sportovní disciplíny, sporty, sportovní hry, nesoutěžní sportovní aktivity, turistiku a  inkluzivní kolektivní sporty. ( II.stupeň ZŠ, SŠ, university…) Inkluzivní sporty zapojí do hry všechny hráče, jsou koedukativní, nekontaktní,neposkytují výhodu na základě staby těla,nekladou soutěž na první místo, zdůrazňují spojení pohybu, zábavy a kooperace. (např. Kin-ball a Ultimate Frisbee)

Filozoficky jsou programy Akademie Rinosport  založeny   na zásadách pohybové gramotnosti, prakticky přináší nové vybavení, nové metodiky ke každému z uvedených sportů a pohybových aktivit. Přináší   také systém školení ve spolupráci s obcemi, kraji a MŠMT v rámci školení DVPP.

Podle studie HBSC jsou nejčastější uváděné důvody k vykonávání pohybové aktivity u chlapců i dívek všech kategorií stejné: užít si, seznámit se s kamarády, zlepšit si zdraví a vidět se s kamarády. Nejméně uváděným důvodem bylo vyhrát.

ZDE: Stručná prezentace o Akademii Rinosport ve formatu pdf

bottom of page