top of page

Acerca de

Kid hrát venku

Příspěvky zdravotních pojišťoven

Některé zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvky na pohybové a sportovní aktivity. 

 Níže je stručný přehled zdravotních pojišťoven a částek, které lze využít například na úhradu klubových členských poplatků či sportovních soustředění (tedy i sportovní kroužek či tábor FitKid)!

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111
Pohybové aktivity - členské příspěvky - pravidelné aktivity, cvičební tréninky - příspěvek 800,- Kč/rok

Vojenská zdravotní pojišťovna - 201
Pohybové aktivity - členské příspěvky - na pravidelně opakující tréninky - příspěvek 500,- Kč/rok

Česká průmyslová pojišťovna - 205
Pravidelné pohybové aktivity - členské příspěvky, letní tábory, příměstské tábory, plavecké kurzy, školy v přírodě - 500,-Kč/rok

Oborová zdravotní pojišťovna - 207
Pravidelné pohybové aktivity - členské příspěvky - 500,- Kč/rok

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - 211
Pravidelné sportovní aktivity dlouhodobého charakteru, sportovní soustředění, cvičení rodičů s dětmi, příspěvky na ochranné pomůcky - 1 500,-Kč/rok

Napište nám na email fitkid@rinosport.cz o potvrzení o platbě, díky kterému pak můžete u pojišťoven žádat o příspěvek. 

bottom of page